الکترونیک

پل دیود

diod_bridge

نحوه عملکرد پل دیود را در تصویر  مشاهده می کنید مطابق تصویر جریان عبوری از بار (Load) همواره از بالا به پایین است ( در بازه مثبت تغییرات دارد و منفی نمیشود) در حالی که جریان در مسیر فاز تا نول ( خروجی ترانس) همواره بین مقادیری مثبت تا مقادیری منفی در حال تغییر است.

ادامه مطلب »

عملکرد پل دیود

diod_bridge

نحوه عملکرد پل دیود را در تصویر  مشاهده می کنید مطابق تصویر جریان عبوری از بار (Load) همواره از بالا به پایین است ( در بازه مثبت تغییرات دارد و منفی نمیشود) در حالی که جریان در مسیر فاز تا نول ( خروجی ترانس) همواره بین مقادیری مثبت تا مقادیری منفی در حال تغییر است.

ادامه مطلب »

Watch Dragon ball super